Angst

Angst

Hvad er angst?

Angst er karakteriseret ved en ubehagelig og anspændt tilstand. Tilstanden kan ses som tegn på, at man oplever, der er fare på færde. Det er almindeligt, at opleve enkeltstående, kortvarig og ubehagelig tilfælde, som kan give udfordringer. Ca. 1/5 af befolkningen vil i løbet af deres liv opleve tilstanden så alvorlig, at læge eller psykiater vurderer tilstanden behandlingskrævende. Både lettere og mere alvorlige tilstande kan behandles af læge, psykiater eller psykolog. Kognitiv adfærdsterapi har vist sig dokumenteret virksom i forhold til behandling og anbefales af Angstforeningen.

Der er i forskningen nogenlunde enighed om, at flere faktorer spiller ind på opståen af tilstanden.
Faktorerne er:

  • vagtsomhed karakteriseret ved fokus på fare
  • negativ og automatisk fejlvurdering af mulig fare
  • undervurdering egne evner til at mestre situationen
  • kognitiv, psykologisk og neurobiologisk sårbarhed

Frygt er en følelse man kan få, når man kender grunden til det og vurderer der reelt kan ske noget farligt. 

Nervøsitet er en følelse af usikkerhed, mindreværd og frygt for man ikke kan leve op til egne eller andres forventninger. En smule angst eller frygt er nødvendig for at undgå farlige situationer, så derfor har alle mennesker et beredskab. Og alle mennesker bliver udsat for  stressende situationer, hvor et højt beredskab giver større risiko for at få en eller flere angst sygdomme.

Muligheder for at helbrede angst.

Undersøgelser tyder på, at helbredelsesmulighederne for angstsygdomme er dårligst, hvis sygdommen er startet tidligt i livet. Det er sværere at blive helbredt, hvis man har flere typer på samme tid, eller hvis man også har en depression. En del mennesker, som lider af angsttilstande, begynder at drikke alkohol for at dæmpe tilstanden. Og undersøgelser tyder på at ca 1/5 af dem, som indlægges på grund af alkoholmisbrug, er mennesker der drikker alkohol for at dæmpe angst. Hvis man tager vanedannende medicin for at dæmpe tilstanden, kan man også risikere at havne i et medicinmisbrug.

Hvis man får behandling, er der gode muligheder for at man enten bliver helt rask eller får det væsentligt bedre.

Angsttyper

Angsttilstande kan inddeles i:

  • Panikangst med pludseligt anfald, som både kan være uventet og situationsbetinget. Anfaldet kan give svedetur, hjertebanken samt hurtig puls og vejrtrækning.
  • Fobier, som er angst for bestemte situationer eller ting fx edderkopper eller tandlægebesøg.
  • Bekymring / generaliseret angst hvor bekymringer om fx økonomi, sundhed og ulykker tager overhånd så både omfang og intensitet forstørres.
  • Traumatisk angst er reaktion på en veldefineret og ofte livstruende påvirkning fx ulykke, overfald, naturkatastrofe eller krig.
  • Tvangstanker og handlinger medtages, fordi det giver angst, hvis de forhindres og opleves at beskytte, når de udføres.
  • Forventningsangst, som er bekymring for at tilstanden opstår.

Se mere hos Psykiatrifonden