Følelser

Følelser - engagement og glæde

Følelser

Følelser er vigtige. Følelser hjælper til at holde dig i live og til at nå dine mål. Og følelser beskytter dig mod farer og kan give dig oplevelse af tilfredshed og glæde. Samtidig kan følelser være besværlige og hindre dig i at få god kontakt til og samvær med andre. Så det giver god mening at holde øje med sine følelser og bliver klogere på hvilke følelser og oplevelser, der hænger sammen med din adfærd og hvilken mening og betydning du giver følelse, oplevelse og reaktioner.

Dine følelser og adfærd er reguleret af tre systemer i hjernen. Kender du til sætninger som: ” vi plejer...”, ” det er nemmere at...”? Eller kender du til at kæmpe så hårdt for at nå et mål, at du brænder dig selv ud? Så har du mødt systemerne. Kender du også systemernes formål og sammenspil? Du kan læse mere om dem her.

Kender du til følelser som angst og nervøsitet?

Så har du mødt trussels og beskyttelsessystemet. Det har til formål at beskytte dig mod farer. Systemet eksisterer også hos andre pattedyr. Det er reguleret af følelserne vrede, frygt og angst.
Når disse følelser styrer, udløses flygte-, kæmpe-, fryse- eller overgivelses adfærd. Dine tanker kan være præget af tænkning som:”better safe than sorry”, ”det er nemmere at...” og ”vi plejer...”. Tankerne opstår for at beskytte dig mod farer. Derfor er de gode at have, men de kan også forstyrre så meget, at det hæmmer dig i at gøre, som du egentlig ønsker.

Trussels- og beskyttelsessystemet er præget af konflikter. Du kan ikke både kæmpe og flygte, så måske bliver du passiv eller præget af en strategi hvor du holder dig til status og magt. Strategien har til formål at bevare selvtillid, men kan også føre til social angst, lavt selvværd og forhindrer at nå mål. Prøv hver dag i en uge at notere, hvornår du i løbet af dagen havde tanker som:”better safe than sorry”, ”det er nemmere at...” og ”vi plejer...” eller tanker som minder disse. Det vil gøre dig klogere på i hvilke situationer dit trussels- og beskyttelsessystem er igang. Så kan du bedre overveje, om det er tanker, som forhindrer dig i at opnå dine ønsker, eller om det er rimeligt og realistisk at trussels- og beskyttelsessystemet var i gang for at beskytte dig.

Kender du til følelser af lyst og energi?

Det håber jeg, for det er en god følelse. Følelsen kommer fra motivations- og engagementsystemet. Formålet med systemet er at styre dig mod vigtige ressourcer fx mad, varme, territorium og alliancer. Systemet styrer din  lyst og og du oplever en energisk, lystfyldt og stimuleret tilstand. Den negative side af systemets virke er, at det også kan føre til afhængigheder fx træningsafhængighed eller euforiserende stoffer.

Systemet kan også udfolde sig til at du er energisk engageret i undgåelsesadfærd dvs at undgå farer, udfordringer og forhindringer. Eller det kan give dig overbelastningssymptomer  og udbrændthed. For at overkomme konflikterne og de potentielle farer i dette system, skal det fremtræde i balance med de to andre systemer. I moderne vestlige samfund kan du få overstimuleret dette system. Som en lille øvelse kan du skrive ned hvike ting du gerne vil og hvor stærkt du ønsker dem. Oplever du fx det flere gange dagligt er nødvendigt for dig at checke sociale medier eller nyheder? At det er vigtigt og nødvendigt at være stærkt engageret i dit udseende, venner, arbejde, familie og fritidsaktiviteter? Så er det dit motivations- og engagementsystem, der er på spil! Det giver dig en god og engageret følelse og det er godt, men du kan ikke være der hele tiden. Du har også behov for det sidste system: Systemet for tilfredshed og social sikkerhed for at du ikke får symptomer på stress.

Kender du til følelser af tilfredshed og velvære?

Det håber jeg, for det er en god følelse og den er

hel nødvendig for at balancere dine følelser og holde dig sund og rask. Det er systemet for tilfredshed og social sikkerhed, som er på spil og som skal balancere systemet for trusler/ beskyttelse og engagement/motivation.

Når det ikke er nødvedigt for dig at kæmpe med eller flygte fra farer eller være engageret i at opnå adgang til ressourcer, magt og sikkerhed kan systemet for tilfredshed og social sikkerhed træde i karakter. Systemet har til formål at regulere de to andre systemer, og det giver dig en følelse af velvære og af du ikke forsøger at opnå noget.

Blandt større pattedyr er systemet veludviklet. Meningen med det er at udvikle socialitet, som præger og understøtter det gode samarbejde. Og systemet er nødvendigt for at opretholde venlighed og imødekommenhed overfor andre.