Det gode parforhold

Parforhold

Det gode parforhold handler om jeres engagement

Parforhold ender for ofte. Det behøver ikke være sådan. Hvis du vil dedikere og fordybe dig i parforholdet, kan du opnå mere positive følelser for din partner. Det kræver indsats af jer begge.

Et godt udgangspunkt for de positive følelser er, at fordybe jer i, hvornår I sidst sammen har oplevet en positiv følelses- og motivationsmæssig tilstand i forhold til hinanden. Hvad var karakteristisk for situationen? Hvad var I fælles om? Hvad gjorde du? Hvad gjorde din partner? Hvad fik jer til at få oplevelsen af de positive følelser? Og måske kan I sammen give jer selv flere af den slags positive oplevelser. Det første trin til et godt parforhold er, at man sætter tid af til at være med og for hinanden. God fornøjelse :o))

Det gode parforhold handler om jeres følelser

Positive følelser i parforholdet kræver fordybelse og en indsats af jer begge. Jeres følelser og adfærd er reguleret af tre systemer i hjernen.
Bruger I sætninger som: ”det er nemmere, hvis…”, ”jamen, vi plejer jo at…” ? Denne type spørgsmål kommer fra følelserne angst og vrede. Følelsernes formål er, at beskytte jer mod det nye og uvisse, som måske kan være farligt. Og så forhindrer følelserne også jer i at se nye situationer og muligheder. I kan prøve sammen at undersøge, hvor realistiske truslerne fra nye måder at gøre tingene på er. Spørgsmålene kunne være: ”hvad er fordelene ved…?” og ”Hvad er det værste der kan ske ved …”.

Når I oplever følelsen energi og lyst, er I styret af motivations- og engagementsystemet. Det styrer jer mod vigtige ressourcer fx mad, varme og alliancer. Den negative side er, at det også kan føre til afhængighed af fx spil eller træning eller forsøge at undgå farer. Hvis den  negative side er igang, kan I opleve at være energisk engageret at undgå udfordringer og forhindringer.

Når det ikke er nødvendigt for jer at at kæmpe med, flygte fra eller undgå farer eller være engageret i at opnå adgang til ressourcer, magt og sikkerhed kan systemet for tilfredshed og social sikkerhed træde i karakter. Systemet giver jer følelse af velvære og af ikke at forsøge at opnå noget. Meningen med systemet er at udvikle socialitet, som præger og understøtter det gode samarbejde, så I kan opretholde venlighed og imødekommenhed overfor hinanden og andre.