Om byens psykolog

OM BYENS PSYKOLOG

byens psykolog

Om Byens Psykolog

Byens Psykolog er engageret i mennesker. Mennesker kan aldrig reduceres til ressourcer. Som leder og udsendt i internationaltjeneste har jeg personligt erfaret, at mennesker skal trives for at kunne bruge deres energi og kompetencer i deres liv og arbejdsliv. For at vi kan arbejde sammen om dine mål, vil jeg altid starte med en undersøgelse typisk ved en samtale. Samtalen kan følges op af spørgeskema fx ved forløb hos virksomheder hvor flere er involverede. Efter undersøglesen finder vi sammen frem til indhold, tid og andre detaljer omkring forløbet. Jeg støtter med viden om mennesker, coaching, terapi, forklaringer, teorier, modeller. Du får værktøjer til at håndtere egen udvikling.

Jeg har arbejdet med ledelse og relationer i 25 år. Det er min erfaring, at mennesker med deres kompetencer den vigtigste ressorce. Mennesker skal trives for at lykkes med deres mål i deres liv, arbejdsliv og relationer. Ydelserne bygger på omfattende praktisk erfaring som terapeut, konsulent og leder.

Jeg har tidligere arbejdet i Flyvevåbnet, hvor udsendelser til internationale konflikter, det daglige beredskab for dansk luftrum og støtte til søredning kræver meget af medarbejderne. De oplever typisk et stort arbejdsmæssigt pres og pres på deres faglighed. Vækst hvor mennesker, procedurer og organisation udvikles, kræver ledernes indsats og viden og redskaber hos medarbejderne. Byens Erhvervspsykolog har specialiseret sig i arbejdslivets udfordringer, hvor ydelserne bl.a. er overblik over HR vækstmuligheder og værditilvækst med viden og redskaber. Trivsel giver mindre sygefravær, effektivt samarbejde og bedre brug af viden og ideer, så der kan skabes vækst.

Jeg har mere end 10 års erfaring med undervisning i ledelse og organisationstilpassede udviklingsforløb (foredrag, workshops og coaching) inden for kommunikation, samarbejde, fusioner, vision, mission, strategi, psykisk arbejdsmiljø og supervision. Desuden har jeg flere certificeringer bl.a. i PRINCE 2 projektledelse og psyokologiske testværktøjer.