Kognitiv terapi

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en psykoterapeutisk metode, som bygger på at mennesker strukturerer verden ud fra vores oplevelser og tænkning. Og vi på baggrund af oplevelser og tanker, evaluerer og antager. Den struktur der opstår af vores evaluering og antagelser bestemmer vores følelser og handlinger.

Metoden i kognitiv terapi er at identificere destruktive tanke- og handlingsmønstre og derefter analysere, hvad de bidrager med. Når man får forholdt sig kritisk og realistisk til sine automat tanker, leveregler og antagelser, kan man bedre erstatte dem med mere realistiske eller mindre destruktive tanke- og handlemønstre. Fx kan automattanken om at være ligegyldig og uinteressant stamme fra en destuktiv antagelse som sig selv som værdiløs. En mere konstruktiv antagelse er, at man er værdifuld og rummer forskellige gode evner.

Tankeniveauerne i kognitiv terapi

Metoden er oprindeligt udviklet af den amerikanske psykiater Aaron Beck, som skitserede tre tankeniveauer:

  1. Automatiske tanker, som er de tanker, der opstår som umiddelbar reaktion på oplevelser. Det er altså det, som kort går gennem hovedet på en, når man evaluerer en oplevelse. Hvis en ven fx siger nej tak til at ses, kan man et meget kort øjeblik tænke: ”jeg er også ligegyldig og uinteressant”.
  2. Det næste tankeniveau er personlige leveregler, som går igen hos individet. Det er en slags indre ordsprog, som guider vores handlinger. Fx kan man være guidet af, at skulle være dygtig for at være interessant for andre, og at man derfor kun synes om sig selv, hvis man er dygtig.
  3. Det tredje tankeniveau er kerneantagelserne, som er individets faste overbevisninger om hvordan verden er indrettet. De faste overbevisninger er sindets naturlove. Ligesom man ikke tænker over at ting falder ned i stedet for op, når man slipper dem, tænker man heller ikke over sine kerneantagelser. Grundlæggende kan man fx antage at man er værdifuld – eller at man er værdiløs.

Mindfulness

Mindfullness er opstået i rammerne af kognitiv terapi. Metoderne er ikke religiøse, men videnskabeligt funderet og optræder blandt andet som MBKT (mindfullness baseret kognitiv terapi) og MBSR (mindfullness baseret stress reduktion). Hos Center for Mindfulness ved University of Massachusetts Medical School har Jon Kabat-Zinn m.fl. vist at vejrtrækning, opmærksomhed og meditation kan lindre og forebygge blandt andet stress. Mindfulness går derfor ud på, at lære vejtrækningsteknikker og at blive opmærksom på sin krops fornemmelser og sine tanker.

Her kan du læse mere om:

hvad psykoterapi er og hvordan det foregår

hvad coaching er og hvad det kan bruges til

hvad eksistentiel og psykodynamisk terapi er