Autoriseret psykolog

Autoriseret psykolog – hvad vil det sige?

Som autoriseret psykolog har jeg både en kandidateksamen i psykologi og en supplerende uddannelse til autorisation. Formålet med autorisationen er, at give kvalificeret psykologydelse. Uddannelsen har trænet mig i at bruge den teoretiske uddannelse i praksis, så jeg bruger psykologiens metoder og teorier bedst muligt til gavn for dig. Den autoriserende uddannelse er både praktisk psykologarbejde og supervision.

Praktisk psykologarbejde

Ved uddannelsen til autorisation har jeg i praksis arbejdet:

  • over 300 timer med enkeltpersoner,
  • mere end 700 timer med grupper. En gruppe er to eller flere individer, som har dynamiske relationer med interaktion og samspil i en periode. En gruppe kan være en familie, et par eller et arbejdsteam
  • over 350 timer med organisationer. Fokus i arbejdet organisationer er på læring, selvrefleksion, forandring og udvikling.

Som en del af uddannelsen til autorisation skal man både kunne udrede og intervenere. ”At udrede” vil sige at indsamle information om opgaven, problemet eller konflikten fx ved samtaler og test. Formålet med udredningen er, at jeg får forståelse for emnet fra at psykologfagligt perspektiv. Efter undersøgelsen bruger jeg psykologiske metoder til at sætte en påvirknings-, ændrings- eller udviklingsproces igang. Det kaldes intervention. Eksempler på intervention er:

  • Rådgivningsforløb, supervision og faglig vejledning
  • Træningsaktiviteter fx teamudvikling, ledertræning
  • Terapi- og samtaleforløb
  • Organisationsudvikling med læring og refleksion for at forbedre trivsel, understøtte en omstilling, udvidelse, reduktion eller sammenlægning.

Supervision – en særlig form for udvikling af psykologarbejdet

I uddannelsen til autoriseret psykolog har jeg haft over 160 timers supervison. Supervision er en særlig type vejledning og evaluering. I supervisionen har jeg sammen med en mere erfaren kollega har drøftet psykologfagligt indhold i mine sager og mine relationer til klienterne. De kollegaer, jeg har drøftet mine sager med, er psykologer og psykiatere med mange års erfaring.

For at blive autoriseret psykolog har jeg dokumentert både mit praktiske arbejde og min supervision med en række underskrifter, som er godkendt af Psykolognævnet. Psykolognævnet er en selvstændig statslig myndighed under Social- og Indenrigsministeriet.