Andre terapi former

Eksistentiel psykoterapi

Eksistentiel psykoterapi bygger på menneskelivets grundlæggende vilkår som fx frihed, død og balancen mellem ensomhed og afhængighed til andre. Når den type problemer rammer, føles det så overvældende og smertefuldt, at det kan virke lammende. Den eksistentielle psykoterapi søger at finde frem til det individuelt meningsfulde trods al modgang og smerte. Antagelsen er, at vi også må leve med alvorlige udfordringer og problemer, som ikke forsvinder, selvom vi forsøger at undgå dem.

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi  er inspireret af Sigmund Freuds psykoanalyse. I erkendelse af denne terapiform var meget langvarig, er der opstået nyere former. Psykodynamisk terapi  bygger på at alle mennesker fortrænger visse oplysninger, oplevelser og situationer, som dermed er ubevidste og vanskeligt kan genkaldes. Selvom vi ikke husker disse oplevelser og situationer, vil de alligevel påvirke vores beslutninger, liv og adfærd. De dukker dog glimtvis op blandt andet i drømme og som associationer.  Det er disse glimt fra det ubevidste, som om muligt identificeres og analyseres i forbindelse med terapien.

Du kan læse mere om:

kognitiv terapi her.

hvad psykoterapi er og hvordan det foregår her