Velkommen til samtaler hos Byens Psykolog

Samtaler hos mig varer 60 min.

Den første samtale vil typisk gå med at vi fælles afdækker hvordan jeg kan hjælpe dig. Jeg vil stille spørgsmål ved forskellige aspekter af dine vanskeligheder. Vi vil også komme ind på hvilke faktorer, som gør at dine vanskeligheder kommer mindre eller mere til udtryk.

Vi evaluerer vores samtaler løbende.

Du kan læse mere om psykoterapi her.

Forskellige vanskeligheder, forskellig alvorlighed og forskellige mennesker vil gøre at længden af samtale-behandlingen vil variere. Det er almindeligt med 3-12 samtaler med ca. 1-2 uger mellem hver. Så du må regne med et forløb på mellem ca. to og seks måneder.

Mine forpligtigelser ved samtale med dig

Som autoriseret psykolog er jeg forpligtet af Psykologloven i Danmark og af de Etiske principper for nordiske psykologer. Det betyder, at jeg har tavshedspligt, og at jeg ikke videregiver oplysninger til tredjepart.

I forbindelse med samtaler vil jeg evaluere effekten af vores fælles indsats. Der skal være effekt af det vi gør sammen, ellers skal vi ændre fremgangsmåden.

Jeg har notatpligt. Det betyder jeg tager notater i løbet af vores samtale. Du kan altid få en kopi af noterne. Noterne udleveres ikke til andre og opbevares i tre år.

Afbud og udsættelse af samtaler

Hvis du bliver syg eller får brug for at ændre en aftale om samtale, skal du gøre det ved mail eller SMS senest 24 timer før vores aftale. Afbud mindre end 24 timer takseres med fuld betaling.

Betalingsbetingelser

For private skal der afregnes kontant fx med Mobilepay eller Swift, med mindre andet på forhånd aftales. Du får kvittering for betaling på fakturaen.

Hvis vi indgår aftale om betaling via netbank, skal betalingen ske senest dagen inden samtale. Den skal mærkes med fakturanummer. I forbindelse med aftalens indgåelse skal du opgive adresse og telefonnummer.