For virksomheder og organisationer

BYENS PSYKOLOG - for private og erhverv

Virksomheder og organisationer

kan spare tid og styrke trivsel, opgaveløsning og effektivitet ved hjælp af en ekstern samarbejdspartner. Byens Erhvervspsykolog tilbyder:

 • Rådgivning, sparring og coaching. Læs mere om coaching her.

  Rådgivning, sparring og coaching kan fx dreje sig om kommunikation, trivsel, stress, fusioner, forandringer, kompetenceudvikling og gruppedynamik.

 • Rekruttering og udvælgelse af de bedste medarbejdere til jobbet

 • Måling, rapportering og optimeringsmuligheder inden for

  • Ledelse

  • Medarbejderkompetencer

  • Psykisk arbejdsklima

 • Kurser:

  • Effektiv ledelse med omtanke for ledere af medarbejdere

  • Effektiv projektledelse med omtanke for projektledere og -deltager

  • Effektiv selv- og medledelse for medarbejdere

  • Effektiv MUS med omtanke

  • Effektiv konfliktløsning med omtanke

 • Workshops og seminarer om:

  • Udvikling og justering af mission, vision, værdier og strategier

  • Medarbejderstrategier og planer

  • Ledelsesstrategier og planer

  • Kompetenceudvikling

  • Præstation, engagement, trivsel og psykisk arbejdsklima

virksomheder og organisationer

I enhver virksomhed og organisation er menneskerne med deres kompetencer den vigtigste ressource

For at nå målene skal de rigtige opgaver løses rigtigt, så resultatet kan bruges. Derfor skal koordinering, trivsel, relationer og team lykkes, så energi og kompetencer giver bedst mulig effekt.

Menneskets hjerne er indstillet på forbedringer, men det skal netop være forbedringer og ikke blot forandringer. Derfor skal krav koordineres og kommunikeres, så alle kan koble sig på forandringen, opleve forbedring, trives og bruge deres kompetencer til vækst.

Både organsering, forskelligheder og omgivelsernes krav skaber et komplekst billede, hvor kontinuerlige justeringer i organisation, mission, vision, værdier, politikker, planer, procedurer osv. er nødvendige. Justeringer kan give anledning til vækst og udvikling men også udfordringer. Byens Erhvervspsykolog støtter med at skabe overblik over ledelse, psykisk arbejdsklima og trivsel samt medarbejder kompetencer. Forløb tilpasses altid efter ønsker og behov.

Virksomhedens effekt af udvikling

Byens Erhvervspsykolog er engageret i mennesker. Mennesker kan aldrig reduceres til ressourcer. Som leder og udsendt i internationaltjeneste har jeg personligt erfaret, at mennesker skal trives for at kunne bruge deres energi og kompetencer i deres liv og arbejdsliv. For at vi kan arbejde sammen om dine mål, vil jeg altid starte med en undersøgelse typisk ved en samtale. Samtalen kan følges op af spørgeskema fx ved forløb hos virksomheder hvor flere er involverede. Efter undersøglesen finder vi sammen frem til indhold, tid og andre detaljer omkring forløbet. Jeg støtter med viden om mennesker, coaching, terapi, forklaringer, teorier, modeller. Du får værktøjer til at håndtere egen udvikling.

Jeg har arbejdet med ledelse og relationer i 25 år. Du kan læse mere om min baggrund her. Det er min erfaring, at mennesker med deres kompetencer den vigtigste ressorce. Mennesker skal trives for at lykkes med deres mål i deres liv, arbejdsliv og relationer. Ydelserne bygger på omfattende praktisk erfaring som terapeut, konsulent og leder.

Jeg har tidligere arbejdet i Flyvevåbnet, hvor udsendelser til internationale konflikter, det daglige beredskab for dansk luftrum og støtte til søredning kræver meget af medarbejderne. De oplever typisk et stort arbejdsmæssigt pres og pres på deres faglighed. Vækst hvor mennesker, procedurer og organisation udvikles, kræver ledernes indsats og viden og redskaber hos medarbejderne. Byens Erhvervspsykolog har specialiseret sig i arbejdslivets udfordringer, hvor ydelserne bl.a. er overblik over HR vækstmuligheder og værditilvækst med viden og redskaber. Trivsel giver mindre sygefravær, effektivt samarbejde og bedre brug af viden og ideer, så der kan skabes vækst.