Hvad siger andre

HVAD SIGER ANDRE

Jeg har støttet udvikling af ledelse for klienter. Her er deres anbefaling:

Seminarer om ledelse af organisationsforandring:

"Det er min klare opfattelse (konsolideret stort set hele vejen rundt inkl. Ambassadør og Generalløjtnant) at Ann leverede et særdeles anvendeligt produkt til os – ligesom jeg havde håbet og ønsket. Anns måde at levere hendes produkt på blev også bemærket. Flot sprog, gennemtænkt, velovervejet, klar og tydelig tale, i stand til at improvisere ud fra en opstået situation, kunne håndtere mange bolde i luften. Det er ”situational awareness” af meget høj kaliber."

-Peter, Souschef

Anbefalinger ann

 

"Fusionsseminaret var lige i øjet, og vi kom alle hjem klogere, tættere knyttet til vore kolleger, beriget på oplevelser og ikke mindst super-optimistiske over for den

snarligt forestående organisationsændring. Jeg har kun fået lutter positive tilbagemeldinger fra de medarbejdere, som deltog i seminaret."

-Lars, Kontorchef

Seminarer om ledelse af forskellighed:

"I always admired the way in which you handled our multi-ethnic, mainly-male syndicate when you were chosen as Chief of Staff for one of the deliverables."

-Gord, Stabsofficer

"Som optakt havde alle medarbejdere udfyldt JTI. Dette blev fulgt op af Anns meget levende, inspirerende og humoristiske lektion om karakteristika for de forskellige typer. Det stod klart for os alle, at Ann i den grad ved hvad hun taler om og da hun også krydrede med gode illustrative eksempler fra hverdagen lyttede alle engageret og fokuseret. Også de to cases bidrog på en let og forståelig måde til at alle fik en rigtig god oplevelse. På vores interne tilbagemelding blev det klart, at vi gerne vil dyrke dette område lidt mere fremover og jeg håber derfor, at vi må rette henvendelse om støtte ved en senere lejlighed."

-Torben, Afdelingschef